Välkommen att träffa oss på torget den 7 augusti kl 10-15

Vänsterpartiet vill utveckla alla delar

av vår kommun, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

 • Vi sätter barnens behov i centrum och vill att det ska vara färre elever per klass i grundskola, i gymnasiet, i våra förskolor och fritidshem. Detta med bibehållen personaltäthet.
 • Vi vill avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget.
 • Vi vill ha en särskild satsning på att gruppbostäder och daglig verksamhet ska finnas där behoven finns.
 • Vi vill även verka för att vårdhund erbjuds dem med behov inom funktionsstöd och äldreomsorg.
 • Vi vill även verka för kortare handläggningstider för LSS och SOL-ärenden.
 • Vi sätter givetvis vår miljö i fokus:
 • Vi ser stora fördelar med ett kommunalt energibolag och alternativ för att göra oss mindre beroende av kärnkraft.
 • Vi har länge varit partiet i framkant för gratis kollektivtrafik för alla grundskolebarn, elever på gymnasiet och pensionär.
 • Vi ser att ett färdigställande av Kattegattsleden med cykelbana och tågstationer i Fjärås och Frillesås skulle ge stora miljövinster.
 • Kungsbacka kommun är idag bra på att upphandla ekologiskt men vi vill verka för att kommunen ska bli ännu bättre och att fler lokala producenter finns med i upphandlingen.
 • Vi vill öka valfriheten och vill verka för studentlägenheter samt fler små lägenheter för mindre familjer och ungdomar.
 • Vi vill se en intensifiering av fiberutbyggnaden i alla delar av kommunen.
 • Vi är ett feministiskt parti som vill att löneskillnaden mellan kvinnor och män ska bort!
 • Vi vill att heltidstjänster ska vara en rättighet och deltid en möjlighet.

 

Välkommen att träffa oss på torget den 7 augusti kl 10-15

 

KUNGSBACKA ÄR INTE TILL SALU !

Vänsterpartiet

www.vansterpartiet.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *