Debatt

Här är vi i (V)alrörelsen

Torsdag 4/9: Vi är på plats på torget. Det blir debatt och Hyresgästföreningen ställer frågor. SR sänder live

 

Fredag 5/9: Vi är på plats på torget kl. 10 till 14.00

 

Lördag 6/9: Vi finns på Lindens Torg  i Kungsbacka kl. 11-14.00

 

Söndag 7/9: På plats på Kung Frilles torg, Frillesås. Från kl 10:00

 

Tisdag 9/9: Torget Kungsbacka

 

Fredag 12/9: Torget Kungsbacka ; Jon Thorbjörnson och Maria Rasmussen träffas också på kulturhuset Fyren kl. 14-16.00

 

 Lördag 13/9: Torget Kungsbacka

 

Och på söndag den 14/9 gäller det för då är det (V)al

Välkommen att träffa oss på torget den 7 augusti kl 10-15

Vänsterpartiet vill utveckla alla delar

av vår kommun, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

 • Vi sätter barnens behov i centrum och vill att det ska vara färre elever per klass i grundskola, i gymnasiet, i våra förskolor och fritidshem. Detta med bibehållen personaltäthet.
 • Vi vill avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget.
 • Vi vill ha en särskild satsning på att gruppbostäder och daglig verksamhet ska finnas där behoven finns.
 • Vi vill även verka för att vårdhund erbjuds dem med behov inom funktionsstöd och äldreomsorg.
 • Vi vill även verka för kortare handläggningstider för LSS och SOL-ärenden.
 • Vi sätter givetvis vår miljö i fokus:
 • Vi ser stora fördelar med ett kommunalt energibolag och alternativ för att göra oss mindre beroende av kärnkraft.
 • Vi har länge varit partiet i framkant för gratis kollektivtrafik för alla grundskolebarn, elever på gymnasiet och pensionär.
 • Vi ser att ett färdigställande av Kattegattsleden med cykelbana och tågstationer i Fjärås och Frillesås skulle ge stora miljövinster.
 • Kungsbacka kommun är idag bra på att upphandla ekologiskt men vi vill verka för att kommunen ska bli ännu bättre och att fler lokala producenter finns med i upphandlingen.
 • Vi vill öka valfriheten och vill verka för studentlägenheter samt fler små lägenheter för mindre familjer och ungdomar.
 • Vi vill se en intensifiering av fiberutbyggnaden i alla delar av kommunen.
 • Vi är ett feministiskt parti som vill att löneskillnaden mellan kvinnor och män ska bort!
 • Vi vill att heltidstjänster ska vara en rättighet och deltid en möjlighet.

 

Välkommen att träffa oss på torget den 7 augusti kl 10-15

 

KUNGSBACKA ÄR INTE TILL SALU !

Vänsterpartiet

www.vansterpartiet.se

Vården är inte till salu

Vänsterpartiet vill att vården ska styras demokratiskt och inte utifrån vinstintresse.

Vänsterpartiet vill även att patienterna ska uppleva att de är delaktiga i sin vård.

Vänsterpartiet tycker inte att vården kan jämföras med vilken näring som helst på en fri marknad. Genom att släppa in vinsten som drivkraft försvåras möjligheten att styra vården till patienter med de största behoven. För Vänsterpartiet är det viktigt att all sjukvård utgår från att de med störst behov ska få tillgång till vård snabbast och de ska uppleva att de inte behöver stå tillbaka för någon annan. Människor ska aldrig lönsamhetsberäknas, bortrationaliseras eller konkurrensutsättas.

Vänsterpartiet vill att vårdcentralerna har ett tydligt områdesansvar där patienten får tillgång till samtliga primärvårdskompetenser på närmsta vårdcentral. Personalen kan på så sätt lära känna sina patienter och då tas våra gemensamma resurser tillvara på bästa sätt. Vi kan då inte ha ett sjukvårdssystem som bygger på val och konkurrens. En person som är sjuk ska inte behöva lägga energi på att välja mellan olika vårdgivare. Vänsterpartiet vill att alla ska veta att de får den bästa vården på sin närmsta vårdcentral och kan då lägga sin energi på att förbättra sin hälsa.

Inom ramen för en offentlig skattefinansierad vård vill Vänsterpartiet att enskilda vårdenheter få möjlighet att utforma sin verksamhet. Samarbete mellan olika personalgrupper ska utgöra grunden i verksamheten. Vi har vid våra besök på vårdcentraler runt om i Halland upplevt en stor lust hos personalen att utveckla vårdcentralen utifrån invånarnas behov. Och till detta vill vi givetvis avsätta medel. Personalen är vårdens viktigaste resurs.

Vården är inte till salu!

Hälsningar

Maria Rasmussen

Ordförande i Vänsterpartiet Kungsbacka

Inlägg angående sänkt elevpeng

”Förskolan lägger grunden för att varje barn ska lyckas under sin skolgång”.  Citatet är taget från Moderaterna.se.

När det uppenbarligen finns kunskap om vikten att så tidigt som möjligt ge barnen de bästa förutsättningarna för att lyckas under sin skolgång så är det förvånansvärt att nämnden för Förskola och Grundskola i Kungsbacka har beslutat att sänka elevpengen med 12322 kr per elev i förskoleklass, 3784 kr per elev i årskurs 1-5 och 4675 kr per elev i årskurs 6.

Vänsterpartiet i Kungsbacka vill ha en diskussion om detta beslut, om hur denna ekvation nedskärningar plus antalet barn som lyckas under sin skolgång inte går ihop! Vi har i vår interpellation till nämnden för Förskola & Grundskola bland annat ställt frågan: Vad innebär dessa nedskärningar för våra elever?

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Skolverket är väldigt klar med att huvudmän och profession har ett ansvar att vid resursfördelning, organisation och val av metoder och arbetssätt anpassa verksamheten till barns och elevers skilda förutsättningar och behov. Hur är det tänkt att Kungsbacka kommun ska kunna leva upp till detta? Att se till alla barns och elevers skilda förutsättningar och behov…

JA TILL SAMTYCKESLAG

Ja till samtyckeslag!

140305

De flesta våldtäktsoffer är kvinnor och majoriteten av gärningsmännen är män. Mäns sexuella våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som, förutom att skada offren, leder till ökad ojämställdhet. Dagens våldtäktslagstiftning bygger på att gärningsmannen ska han använt tvång mot offret för att övergreppet ska räknas som en våldtäkt.

Men verkligheten ser annorlunda ut. En person som utsätts för övergrepp kan reagera genom att stänga av känslorna och bli helt passiv. Då är det svårt att bevisa att gärningsmannen använt våld. Dagligen kan vi läsa om fall där det inte heller verkar ha räckt att kvinnan gjort motstånd mot gärningsmannen. En del domstolar menar att gärningsmannen inte förstått att kvinnan inte ville ha sex för att hon inte varit tillräckligt tydlig. Det är oacceptabelt att lägga ansvaret för en våldtäkt på offret på det sätt som görs i dag.

Vi i Vänsterpartiet kräver en förändring av våldtäktslagstiftningen. Det måste framgå av lagen att det inte är tillåtet att röra en kvinnas kropp förrän hon visat eller sagt att det är okej. Det är offrets uteblivna samtycke som ska vara avgörande för om gärningsmannen begått en våldtäkt.

Vi har tidigare sett vilken viktig roll lagstiftning kan ha för att förändra normerna i samhället. Ett bra exempel är den så kallade aga-lagen som infördes under 1970-talet och som innebar att det inte längre var tillåtet att slå barn. Innan lagen trädde i kraft fanns ett stort motstånd, men bara några år efter att lagen trätt i kraft var opinionen helt motsatt. Vi tror att en samtyckesreglering på samma sätt kan påverka normerna i samhället och förstärka synen på att sex ska bygga på frivilligt deltagande och samtycke.
Det är dags att sätta stopp för mäns sexuella våld mot kvinnor. Mäns våld är den yttersta konsekvensen av ojämställdheten i samhället. Därför behövs feminismen överallt.

Feministisk ansvariga för Vänsterpartiet Halland
Maria Rasmussen
Maria Johansson

Svensk utrikespolitik – Finns den?

http://www.vansterpartiet.se/assets/hans-linde.jpg

 

Svensk utrikespolitik – Finns den?

Vänsterpartiets gruppledare och utrikespolitiske talesperson besöker Varberg för

att debattera ämnet.

Måndagen den 3:e december kl 19:00

Plats: Folkets Hus, Varberg

Alla är varmt välkomna!

Fri entré