• Hem
 • Kommunprogram 2...
sida

Kommunprogram 2018-2022

Ett Kungsbacka för alla – inte bara för några få

 

Vi finns överallt där det finns människor som arbetar för rättvisa. Vi vill inte bara se en bättre värld – vi gör något för att komma dit också. Det är därför vi med stolthet kallar oss för ett socialistiskt, antirasistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med Vänsterpartiet vet man vad man får; 100 % vänsterpolitik.

 

Kultur

Kultur skall vara till för alla, inte bara en lyx för några få. Alla skall ha möjlighet att möta och utöva kultur oavsett var man bor eller hur mycket pengar man har. Ur kulturella aktiviteter föds starka och kreativa människor. Kulturen är även en mötesplats som främjar integration och sammanhållning.

Vänsterpartiet vill:

 • halvera avgiften till kulturskolan och att kulturskolan skall kvarstå i kommunal regi
 • ge möjlighet till kulturaktiviteter i alla kommundelar
 • att uppmuntra och stödja ideellt arbete som föreningar bedriver runt om i Kungsbacka

 

Fritid

Det är viktigt med en meningsfull fritid för livserfaren såväl som ung. Kungsbacka skall vara en kommun som ger livskvalité till alla, inte bara till de som har råd.

Vänsterpartiet vill:

 • att alla skall ha rätt till en meningsfull fritid avsett ekonomi
 • ha samlingsplatser/träffpunkter för både livserfarna och unga i alla kommunens delar
 • att pensionärer och skolungdomar skall ha tillgång till fri kollektivtrafik i kommunen
 • på sikt att all det skall vara gratis kollektivtrafik för alla i Kungsbacka

 

Bostäder

En bostad är en social rättighet. I Kungsbacka har vi länge haft en lång bostadskö och det är svårt för människor att hitta lämpligt boende i kommunen. Bristen på bostäder begränsar människors frihet och gör det svårare för kommunen att knyta till sig viktig arbetskraft. Vi vill ha en bostadsmarknad för alla, inte bara för de rikaste.

Vänsterpartiet vill:

 • att det byggs fler billiga hyresrätter
 • att det byggs minst 50 % hyresrätter i alla nya bostadsområden
 • se en satsning inom funktionsstöd med gruppbostäder och daglig verksamhet där behovet finns
 • att det byggs studentbostäder i kommunen

 

Trygghet

Vi vill att alla i Kungsbacka skall känna sig trygga. Man skall kunna röra sig och delta i samhället utan att känna rädsla. Tidiga insatser är viktiga för att fånga upp människor och hjälpa dem på rätt spår. Därför är det viktigt att inte glömma bort det förebyggande arbetet.

Vänsterpartiet vill:

 • att fältassistenter blir en del av kommunens förebyggande sociala arbete
 • se en försöksverksamhet med väktare på Kungsbacka station
 • belysning på alla busshållplatser

 

Vård och omsorg

Vi blir allt fler äldre i vårt samhälle, så också i Kungsbacka. Alla har rätt till en bra och trygg vård och äldreomsorg. Därför är det viktigt att verksamheten och människorna står i fokus, inte pengar och vinstjakt.

Vänsterpartiet vill:

 • ta bort vinstjakten från vården
 • att alla äldre själva skall få bestämma sitt boende
 • se fler trygghetsboende för seniora invånare
 • att vårdpersonalen får bättre arbetsvillkor och höjda löner
 • att omsorgspersonal skall jobba med omsorg – inte städ
Miljö

Miljöfrågan är viktigare än någonsin. Klimatförändringarna påverkar oss alla och vi måste gemensamt ställa om till ett mer långsiktigt hållbart samhälle. Människan är en del av naturen och därför är viktigt att vi tar hand om den, inte bara för oss som lever idag och ytan för alla planetens kommande invånare.

Vänsterpartiet vill:

 • att all mat som framställs i kommunens regi skall vara ekologisk
 • att kommunen främjar närproducerad mat
 • ha utbyggd tågtrafik med pendelstationer i Frillesås och Fjärås
 • utöka kollektivtrafiken så att fler kan åka kollektivt från hem till jobb

 

Skola

Alla barn förtjänar en bra start i livet och för det spelar en jämlik skola en stor roll. Alla barn skall få en bra utbildning oavsett vilken skola man går. Man skall kunna lita på att alla skolor är bra skolor. Skolan skall skapa möjligheter, och de möjligheterna skapas med rätt resurser.

Vänsterpartiet vill:

 • öka lärartätheten på kommunens skolor
 • ha ökade resurser till elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa bland våra unga
 • minska grupperna på förskolan
 • att skolan tilldelas mer resurser för att kunna tillgodose alla barn i behov av särskilt stöd
 • att det finns en öppen förskola i alla kommunens delar

 

Arbete

Arbetslivet är en stor del av en människas liv. Det är viktigt att vi har trygga arbetsplatser så att människor inte sliter ut sig i förtid. Ett bra och jämlikt arbetsliv utvecklar människor och samhället. Ett arbete skall innebära frihet, inte ohälsa.

Vänsterpartiet vill:

 • att Kungsbacka kommun på kort sikt inför provverksamhet för 6 timmars arbetsdag
 • att Kungsbacka kommun på lång sikt arbetar för 6 timmars arbetsdag i hela kommunen
 • att Kungsbacka kommun satsar på en bra arbetsmiljö för de anställda i kommunen
 • (att Kungsbacka kommun kräver kollektivavtal vid offentlig upphandling)

 

Vår kommun

Vi bor i en fin kommun med stora möjligheter. Hit söker sig många människor och det är viktigt att alla får plats och känner sig välkomna, oavsett var de kommer ifrån. Hela kommunen skall vara i fokus och vi skall ständigt jobba på att förbättra den.

Vänsterpartiet vill:

 • att kommunen tar ansvar för bredbandsutbyggnaden i hela kommunen
 • se en bilfri innerstad
 • ha en transparant politisk process och rimliga politiska arvoden
 • att Kungsbacka skall vara en välkomnande stad som är tillgänglig för alla
 • att Kungsbacka kommun tar fram en långsiktig plan för utbyggnad av hallar och idrottsplatser
 • att Kungsbacka tar ansvar och hjälper människor på flykt
 • att de unga flyktingar som påbörjat sin utbildning i Kungsbacka får stanna och slutföra den

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk