• Hem
  • Motion - införa...
sida

Motion – införande av progressiva vattenavgifter i Kungsbacka kommun

Tillgången till rent dricksvatten är en mänsklig rättighet. De senaste åren har vattentillgången varit så pass låg att bevattningsförbud tvingats införas i flera delar av Sverige, även i Kungsbacka. I rika delar av världen har tillgången till rent dricksvatten länge betraktats som en självklarhet och en oändlig resurs – ett synsätt som behöver ändras snarast, för att säkra vattentillgången. Synsättet speglas även i priset för vatten. Det är och har länge varit oerhört billigt att konsumera vatten, även i överflödiga mängder. Privata pooler fylls, villornas gräsmattor vattnas, fasader tvättas och vattenintensiva näringar fortsätter att växa.
Vi i Vänsterpartiet anser att det överflödiga användandet av vatten måste upphöra och att de som står för den större delen av slöseriet ska också betala mest.
Därför föreslår vi att progressiva vattenavgifter införs i Kungsbacka kommun utifrån vad som är möjligt utifrån Lagen om allmänna vattentjänster. Avgifterna föreslås utformas på ett sådant sätt att en hållbar förbrukning kostar mindre i literpris medan en ohållbar och överflödig förbrukning kostar mer per liter. Vår förhoppning med detta är att det ska leda till en generell minimering av vattenförbrukningen för privatpersoner och företag. Detta då vattenintensiva näringar får ökade vattenkostnader och därmed ett starkt ekonomiskt incitament för att styra om verksamheten på ett sådant sätt att vattenförbrukningen minskar. Vi ser möjligheten till att progressiva vattenavgifter leder det att de som tar ansvar med en låg vattenförbrukning gynnas, medan de som förbrukar för mycket av vår ändliga vattenresurs också får betala för det. Som en konsekvens av en mer rättvis avgiftskonstruktion är förhoppningen att vattenförbrukningen ska minska till långsiktigt hållbara nivåer.
För att kunna uppnå en långsiktigt hållbar vattennivå och förstärka avgiftskonstruktionens effekt behöver avgiftsförändringen kompletteras med andra beteendeförändrande åtgärder.
För att Kungsbacka kommun ska ta sitt ansvar för att säkerställa en god och rättvis tillgång till vatten framöver föreslår Vänsterpartiet i Kungsbacka med anledning av ovanstående att Kungsbacka kommunfullmäktige beslutar

– Att införa progressiva vattenavgifter i Kungsbacka kommun.

Dela den här sidan:

Kopiera länk