Nämnder

  • En ersättarplats i kommunstyrelsen: Jon Thorbjörnson
  • En ordinarie plats: Kultur & Turism: Hans Webeck
  • En ersättarplats: Förskola & Grundskola: Kristina Rasmussen
  • En ersättarplats: Teknik: Maria Rasmussen
  • En ersättarplats: Vård och Omsorg: Lothar Karnert
  • En ordinarie plats: Gymnasie- & Vuxenutbildning: Violet Dunér
  • En ordinarie plats: Valnämnden: Kristina Rasmussen
  • En ersättarplats: Valnämnden: Maria Rasmussen
  • Två platser i kommunens valberedning: Jon och Maria