Vänsterpartiet Kungsbacka

Marias 1:a maj tal

Vi tillsammans

Kamrater, vänner, medmänniskor!

Idag så firar vi första Maj i rättvisans och i solidaritetens namn.

Vi är här idag för att uttrycka vår vilja till förändring av arbetsförhållanden och livsvillkor!

Vi är här idag för att vi kräver att löneskillnaden mellan män och kvinnor ska bort!

Vi är här idag för att vi utmanar den nuvarande regeringens arbetslinje!

Den nuvarande regeringens arbetslinje utgår från att skuldbelägga löntagaren för arbetslösheten!

Den nuvarande regeringen anser att lönerna är för höga och att anställningsskyddet är för starkt!

Den nuvarande regeringen anser att villkoren i arbetslöshetsersättningen är för generösa!

I deras arbetslinje ingår:

Lägre löner, Sämre anställningsskydd och Lägre a-kassa

Detta för att skapa fler arbetstillfällen!?

Det räcker att se sig om i världen för att veta att detta inte stämmer.

Det finns inga som helst belägg för att länder med stora löneskillnader och svag arbetsrätt skulle ha lägre arbetslöshet.

Det är snarare tvärtom och idag ser så vi resultatet av den borgerliga regeringens politik:

Vi har lägre sysselsättning! Vi har en högre arbetslöshet! Och vi har idag en otrygg arbetsmarknad!

Otrygga anställningar är idag vardagen för våra ungdomar och det slår hårt mot oss kvinnor:

I äldreomsorgen är genomsnittsåldern för en timanställd 35 år och allt fler tidsbestämda vikariat kommer på tal.

Delade turer finns kvar på många ställen runt om i Sverige och det även i Kungsbacka kommun.

Vi har idag en otrygg arbetsmarknad

Förra året omkom 33 personer i olyckor på sin arbetsplats.

33 personer som gick till arbetet en dag för att sedan inte komma hem igen.

33 personer!

Vänsterpartiet för en ekonomisk politik för full sysselsättning men vi nöjer oss inte bara med det utan vi måste också skapa ett mänskligt arbetsliv

Man ska inte behöva vara rädd för att skadas fysiskt eller psykiskt eller dö pga. sitt arbete!

Ensamarbete och prestationskrav har ökat i arbetslivet

Konkurrens, stress och ständiga organisationsförändringar sliter på oss människor.

Alla människor bör ha rätt att arbeta i en trygg och säker miljö där de kan utvecklas.

Och där jämställdhet och gemenskap mellan arbetskamrater främjas.

Ett långt yrkesverksamt liv ska kunna avslutas med hälsan i behåll.

Medan arbetsmarknaden blivit allt mer otrygg i takt med att VÅR välfärd har lagts ut till försäljning så har riskkapitalisterna dansat till banken

 

Idag är det 136 dagar kvar till riksdagsvalet.

136 dagar kvar tills att Sverige får en ny regering

136 dagar kvar tills att Fredrik Reinfeldt kan använda rutavdraget en sista gång vid sin flytt ut ur Rosenbad….

Jag räknar ner dagarna till valet och jag känner att det blåser vänstervindar över Sverige.

Svenska folket säger precis som vänsterpartiet:

Ett  bestämt nej till vinster i välfärden

Vår välfärd ÄR inte till salu!!

Vården är inte till salu

Vänsterpartiet vill att vården ska styras demokratiskt och inte utifrån vinstintresse.

Vänsterpartiet vill även att patienterna ska uppleva att de är delaktiga i sin vård.

Vänsterpartiet tycker inte att vården kan jämföras med vilken näring som helst på en fri marknad. Genom att släppa in vinsten som drivkraft försvåras möjligheten att styra vården till patienter med de största behoven. För Vänsterpartiet är det viktigt att all sjukvård utgår från att de med störst behov ska få tillgång till vård snabbast och de ska uppleva att de inte behöver stå tillbaka för någon annan. Människor ska aldrig lönsamhetsberäknas, bortrationaliseras eller konkurrensutsättas.

Vänsterpartiet vill att vårdcentralerna har ett tydligt områdesansvar där patienten får tillgång till samtliga primärvårdskompetenser på närmsta vårdcentral. Personalen kan på så sätt lära känna sina patienter och då tas våra gemensamma resurser tillvara på bästa sätt. Vi kan då inte ha ett sjukvårdssystem som bygger på val och konkurrens. En person som är sjuk ska inte behöva lägga energi på att välja mellan olika vårdgivare. Vänsterpartiet vill att alla ska veta att de får den bästa vården på sin närmsta vårdcentral och kan då lägga sin energi på att förbättra sin hälsa.

Inom ramen för en offentlig skattefinansierad vård vill Vänsterpartiet att enskilda vårdenheter få möjlighet att utforma sin verksamhet. Samarbete mellan olika personalgrupper ska utgöra grunden i verksamheten. Vi har vid våra besök på vårdcentraler runt om i Halland upplevt en stor lust hos personalen att utveckla vårdcentralen utifrån invånarnas behov. Och till detta vill vi givetvis avsätta medel. Personalen är vårdens viktigaste resurs.

Vården är inte till salu!

Hälsningar

Maria Rasmussen

Ordförande i Vänsterpartiet Kungsbacka

Inlägg angående sänkt elevpeng

”Förskolan lägger grunden för att varje barn ska lyckas under sin skolgång”.  Citatet är taget från Moderaterna.se.

När det uppenbarligen finns kunskap om vikten att så tidigt som möjligt ge barnen de bästa förutsättningarna för att lyckas under sin skolgång så är det förvånansvärt att nämnden för Förskola och Grundskola i Kungsbacka har beslutat att sänka elevpengen med 12322 kr per elev i förskoleklass, 3784 kr per elev i årskurs 1-5 och 4675 kr per elev i årskurs 6.

Vänsterpartiet i Kungsbacka vill ha en diskussion om detta beslut, om hur denna ekvation nedskärningar plus antalet barn som lyckas under sin skolgång inte går ihop! Vi har i vår interpellation till nämnden för Förskola & Grundskola bland annat ställt frågan: Vad innebär dessa nedskärningar för våra elever?

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Skolverket är väldigt klar med att huvudmän och profession har ett ansvar att vid resursfördelning, organisation och val av metoder och arbetssätt anpassa verksamheten till barns och elevers skilda förutsättningar och behov. Hur är det tänkt att Kungsbacka kommun ska kunna leva upp till detta? Att se till alla barns och elevers skilda förutsättningar och behov…

MEDLEMSBREV FRÅN JON

Kamrater         Vi tillsammans

Välkomna till Supervalåret 2014.  Den 25 maj är det val till Europaparlamentet och den 14 september är det val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdagen. Det är viktiga val.

I Europa vinner högerkrafterna mark, med extremhögern såsom ungerska Jobbik och grekiska Gyllene gryning som svans. Förutom att rasismen sprider ut sig är motståndet mot bland annat sexualundervisning och rätten till abort stort bland konservativa krafter i EU. Det är av stor vikt att Vänsterpartiet har representation i EU-parlamentet.

I de nationella valen står vi inför stora utmaningar. Efter åtta år med Alliansen vid makten är det dags att byta regering. Fyra år till med en moderatledd regering, som hamnar allt närmare sverigedemokraternas knä, riskerar att demolerar det som finns kvar av solidaritet. Våra skattepengar försvinner ut ur landet till skatteparadis där riskkapitalisterna skrattar hela vägen till banken.

Det är dags att sätta stopp för detta oansvariga slöseri, och det är bara vi i vänsterpartiet som kan göra det!

Vi går in i 2014 med vind i ryggen. De senaste opinionsmätningarna visar över 8 % för vänsterpartiet, nästan dubbelt så mycket som de senaste årens siffror. Vår profilfråga ”välfärd utan vinst” har gått från att vara helt uträknad till att bli en av de viktigaste i valrörelsen. Nu gäller det att fortsätta att hamra ut vårt budskap och inte låta borgarna komma undan debatten.

I Kungsbacka har vi ett mandat i kommunfullmäktige, vilket vi siktar på att minst fördubbla i det kommande valet. I vår blåa kommun finns det ständigt behov av att belysa frågor ur ett vänsterperspektiv, t.ex. saknas det bostäder i mängder, flyktingmottagningen är under all kritik, bredbandsutvecklingen är bedrövlig och vård och omsorg slumpas bort till privata aktörer.

Om vi hjälps åt kommer vi lyckas. Det är vi medlemmar som är partiet och tillsammans kan vi göra skillnad. Alla behövs och bidrar med vad de kan och orkar. Jag minns när jag gick med i partiet 2006. När jag kom till mitt första partimöte kände jag mig enormt bortkommen, jag kunde ju ingenting, men fick ett varmt välkomnande. Snabbt kom jag in i gemenskapen och fick hjälp att göra det jag ville. Jag blev peppad och kände trygghet. I det politiska arbetet, speciellt ett supervalår, finns det plats för alla. Allt från att fixa en termos med kaffe och hänga med på ett möte till att gå igenom kommunens budget inför kommunfullmäktige och hålla tal på 1:a maj behöver göras.

Hjälp oss. Tillsammans är vi starka. Vad vill du göra?

Följande datum har vi framför oss:

  • 8:e mars – internationella kvinnodagen
  • 1:a maj – arbetarrörelsens dag
  • 7-10 maj – Queer up!
  • 25 maj – EU-val
  • Aug-sep VALRÖRELSEN  2014

 

Jon Thorbjörnson, ordförande i Vänsterpartiet Kungsbacka 2013

JA TILL SAMTYCKESLAG

Ja till samtyckeslag!

140305

De flesta våldtäktsoffer är kvinnor och majoriteten av gärningsmännen är män. Mäns sexuella våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som, förutom att skada offren, leder till ökad ojämställdhet. Dagens våldtäktslagstiftning bygger på att gärningsmannen ska han använt tvång mot offret för att övergreppet ska räknas som en våldtäkt.

Men verkligheten ser annorlunda ut. En person som utsätts för övergrepp kan reagera genom att stänga av känslorna och bli helt passiv. Då är det svårt att bevisa att gärningsmannen använt våld. Dagligen kan vi läsa om fall där det inte heller verkar ha räckt att kvinnan gjort motstånd mot gärningsmannen. En del domstolar menar att gärningsmannen inte förstått att kvinnan inte ville ha sex för att hon inte varit tillräckligt tydlig. Det är oacceptabelt att lägga ansvaret för en våldtäkt på offret på det sätt som görs i dag.

Vi i Vänsterpartiet kräver en förändring av våldtäktslagstiftningen. Det måste framgå av lagen att det inte är tillåtet att röra en kvinnas kropp förrän hon visat eller sagt att det är okej. Det är offrets uteblivna samtycke som ska vara avgörande för om gärningsmannen begått en våldtäkt.

Vi har tidigare sett vilken viktig roll lagstiftning kan ha för att förändra normerna i samhället. Ett bra exempel är den så kallade aga-lagen som infördes under 1970-talet och som innebar att det inte längre var tillåtet att slå barn. Innan lagen trädde i kraft fanns ett stort motstånd, men bara några år efter att lagen trätt i kraft var opinionen helt motsatt. Vi tror att en samtyckesreglering på samma sätt kan påverka normerna i samhället och förstärka synen på att sex ska bygga på frivilligt deltagande och samtycke.
Det är dags att sätta stopp för mäns sexuella våld mot kvinnor. Mäns våld är den yttersta konsekvensen av ojämställdheten i samhället. Därför behövs feminismen överallt.

Feministisk ansvariga för Vänsterpartiet Halland
Maria Rasmussen
Maria Johansson

Medlemsmöte den 19 mars 2014 kl.17

Den 19 mars kl. 17 träffas vi igen på ABF för att bland annat arbeta vidare på vårt kommunprogram.

Dessutom skall den nya styrelsens poster fördelas så det blir lite styrelsemöte också.

Uppdatering av styrelseposterna på hemsidan kommer snart.

Maria Rasmussen valdes till ny ordförande på årsmötet den 2 mars och håller därför numera i ordförandeklubban.

Välkomna

Medlemsmöte den 11 november 2013

Kungsbacka 11 November kl. 17.00-21.00, 

 

Måndag den 11:e träffas vi i ABF lokalen för att se över vilka frågor vi vill driva i Kungsbacka samt se över hur vår lista till valet skall se ut.

Nu är det inte långt kvar till Valet 2014!  Året då det kommer att bli stora förändringar:)   Det är inte ens ett år kvar och dagarna springer snabbt väg!

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att vara med och påverka,  komma med förslag eller bara lyssna en stund. Nu har du chansen att göra en insats.

Kom när du vill. Vi bjuder på fika och kanske lite enkel mat.